Collaboration, collaboration. Module 2. PBL

Guess, that is my  first thought about collaboration?

I never like collaboration at school. Really. Because usually all meetings were held like that:

200_s

And after few hours talking about nothing, I was  a person, who should finish all project alone.

Effective collaboration is not easy.  Definitely not.

Continue reading Collaboration, collaboration. Module 2. PBL

PBL with Teacher Academy. Module 1.

About my  PBL experience . Actually I have no experience. I’m  starting this course like totally beginner even at first I have had other opinion.

icon_pbl_424x259

My learning diary temporarily  on Padlet and Tackk. Even these tools are great, I have decided to stay  loyal to my blog I have started with Open eTwinning MOOC.

Module 1. What is PBL and why I use it .

 

 

Last week. Discover Twinspace.

Last week we learn more about  the eTwinning social network  twinspace .

Also it’s time to give a project for the final assessment.

After very high project draft assessment, and not too much good assessed for   collaboration activities , I am ready for your last word, dear colleagues. Your suggestions have priceless value.

Last submission for assessment     DSC_1694

For collaboration week

Second project edition with e-activities for P2P assessment

This learning event going to the end. So I have created a FB group for those, who was interested in my project proposition. Feel free  to join, even you aren’t sure about collaboration, because I promise lots of goodies you can use in your classroom.

You know, I made mistake to write treasures (not stories) I think it sounds good.  Treasures hunters, you are welcome.

First story and poll waiting for your opinion and proposition.

FB group for treasures hunters

Geimifikacija, vlogas ir kitokie slaptažodžiai kuriuos derėtų žinoti mokytojui

Metodų pavadinimai keičiasi dažniau, nei patys metodai. Tai mano nuomonė. Kažkada buvo tradiciniai ir netradiciniai. Netradiciniai dar buvo  inovatyvūs. Ieškodama paaiškinimo kuo skiriasi imitavimas ir simuliavimas aptikau tradicinius ir modernius metodus  čia .  Ar tai tikrai ta pati panelė,  tik kita suknelė teigti nedrįstu, bet mėginsiu išsiaiškinti ir labai labai glaustai apibendrinti.

Kas yra geimifikacija  (angl. gemification) ?    arba ugdymo proceso sužaidybinimas.  Tai gali būti taikoma daugeliui sričių, bet man buvo  svarbu išsiaiškinti geimifikacijos vietą ugdymo procese. Sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi, sporto ar kitokios veiklos rezultatus (Sužaidybinimas pamokoje. www.veidas.lt 2013m.). Šiuo metu daugiau kalbama  apie kompiuterines priemones.  Mano nuomone, pradinėse klasėse,  į ugdymo procesą  visada buvo perkeliamos įvairių žaidimų technikos elementų, tik niekas nevadino nei sužaidybinimu, nei geimifikacija.  Tarkim jau  bene dešimt metų  Domino žaidimo principu mokau vaikus priskirti žodžius tam tikrai apibendrinančiai sąvokai, o žaisdami bingo mokomės skirti dvibalsius. Išsamiai www.veidas.lt publikacijoje  čia . Taigi, praėjus net 3 metams po šios publikacijos spėju  ne aš vienintelė būsiu tik dabar sužinojusi, kas yra geimifikacija.

Kas yra vlogas?  – tai video dienoraštis, t.y viskas, kas svarbu  yra ne aprašoma, o filmuojama. Apie vlogerių gyvenimo pliusus ir minusus  daugiau čia .

Apversta klasė (Flipped classroom).   Pirma mintis buvo lygiai tokia, kaip šiame  paveikslėlyje iš www.graphite.org .   Pats pavadinimas leidžia spėti, kad kažkas turėgraphitecomic_flippedclassroom_600x600tų būti atvirkščiai, nei įprasta galvoti apie mokymo(si) procesą pamokoje. O atvirkščiai yra tai, kad naudojant apverstos klasės metodą, mokiniai su nauja medžiaga susipažįsta ne klasėje, o namuose savarankiškai. Tuomet pamokos metu žinios yra gilinamos,  įtvirtinamos atliekant praktinius darbus, bandymus ir pan.

BYOD metodas. ( angl. bring your own device)- Atsinešk savo išmanųjį įrenginį, taip būtų pažodžiui verčiamas metodo pavadinimas. Sulietuvinto trumpinio neteko rasti. Jeigu mokyklos techninės galimybės neleidžia pamokose naudotis išmaniosiomis technologijomis, o jūs taip pat turite tik didelį norą ,  leiskite vaikams atsinešti savo įrenginius.

Imitacija ir simuliacija. Kuo panašu ir kuo skiraisi? Informacija ieškoma.  Jei turite žinių, kviečiu pasidalinti su mumis.
Užsukite vėliau.
Continue reading Geimifikacija, vlogas ir kitokie slaptažodžiai kuriuos derėtų žinoti mokytojui

Unit 3. Project draft for #Twinmooc.

This is an idea for a project I’m dreaming about for few years. It came  from my hobby and passion, I can’t live without.

I tried to follow   your recommendation #twinmooc team, thanks for your helping hands.

Here for your assessment, dear colleagues #twinmoocers

Project draft

Continue reading Unit 3. Project draft for #Twinmooc.