Kadrinės animacijos studija

Praėjusiais mokslo metais būrelis  “Plastilininės animacijos studija” buvo itin sėkmingas ir labai vaikų mėgstamas. Vaikai susirenka skirtingi ir kiekvienas pasirenka jam artimiausią veiklą būrelio metu. Vieni tik lipdo. Preciziškai dėliodami smulkiausias detales ir kurdami įvairiausius personažus gali valandų valandas  dirbti nekeisdami  vietos. Kiti – labiau linkę filmuoti siužetus.

Smagu, kai vaikai susiranda naujų draugų, kalbasi apie įvairiausius dalykus.

Šiais mokslo metais kviečiu vaikus į Kadrinės animacijos studiją. Juk kurti personažus galima ne tik iš plastelino. Ateik ir sužinosi. Užsiėmimai vyksta Kupiškio P.Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriuje.

Vadovė Solveiga

QuiverVision – atgyjantys 3D paveikslėliai

Žiūrint telefone nesimato jokių trukdžių kaip matyti įraše.


Apie QuiverVision
.

programėlė nemokama, gausus įvairios tematikos paveikslėlių pasirinkimas ir didesnė dalis nemokamai. Tikras lobis mokytojui.

Kad šia programėle galima būtų pasinaudoti pamokoje, reikia išmanaus įrenginio  (telefono ar planšetinio kompiuterio) ir interneto ryšio. Jei neturite išmaniojo įrenginio, leiskite atsinešti vaikams savuosius ir pritaikysit BYOD metodą apie kurį trumpai  jau buvo čia . 

Kaip naudotis programėle Continue reading QuiverVision – atgyjantys 3D paveikslėliai

Geimifikacija, vlogas ir kitokie slaptažodžiai kuriuos derėtų žinoti mokytojui

Metodų pavadinimai keičiasi dažniau, nei patys metodai. Tai mano nuomonė. Kažkada buvo tradiciniai ir netradiciniai. Netradiciniai dar buvo  inovatyvūs. Ieškodama paaiškinimo kuo skiriasi imitavimas ir simuliavimas aptikau tradicinius ir modernius metodus  čia .  Ar tai tikrai ta pati panelė,  tik kita suknelė teigti nedrįstu, bet mėginsiu išsiaiškinti ir labai labai glaustai apibendrinti.

Kas yra geimifikacija  (angl. gemification) ?    arba ugdymo proceso sužaidybinimas.  Tai gali būti taikoma daugeliui sričių, bet man buvo  svarbu išsiaiškinti geimifikacijos vietą ugdymo procese. Sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi, sporto ar kitokios veiklos rezultatus (Sužaidybinimas pamokoje. www.veidas.lt 2013m.). Šiuo metu daugiau kalbama  apie kompiuterines priemones.  Mano nuomone, pradinėse klasėse,  į ugdymo procesą  visada buvo perkeliamos įvairių žaidimų technikos elementų, tik niekas nevadino nei sužaidybinimu, nei geimifikacija.  Tarkim jau  bene dešimt metų  Domino žaidimo principu mokau vaikus priskirti žodžius tam tikrai apibendrinančiai sąvokai, o žaisdami bingo mokomės skirti dvibalsius. Išsamiai www.veidas.lt publikacijoje  čia . Taigi, praėjus net 3 metams po šios publikacijos spėju  ne aš vienintelė būsiu tik dabar sužinojusi, kas yra geimifikacija.

Kas yra vlogas?  – tai video dienoraštis, t.y viskas, kas svarbu  yra ne aprašoma, o filmuojama. Apie vlogerių gyvenimo pliusus ir minusus  daugiau čia .

Apversta klasė (Flipped classroom).   Pirma mintis buvo lygiai tokia, kaip šiame  paveikslėlyje iš www.graphite.org .   Pats pavadinimas leidžia spėti, kad kažkas turėgraphitecomic_flippedclassroom_600x600tų būti atvirkščiai, nei įprasta galvoti apie mokymo(si) procesą pamokoje. O atvirkščiai yra tai, kad naudojant apverstos klasės metodą, mokiniai su nauja medžiaga susipažįsta ne klasėje, o namuose savarankiškai. Tuomet pamokos metu žinios yra gilinamos,  įtvirtinamos atliekant praktinius darbus, bandymus ir pan.

BYOD metodas. ( angl. bring your own device)- Atsinešk savo išmanųjį įrenginį, taip būtų pažodžiui verčiamas metodo pavadinimas. Sulietuvinto trumpinio neteko rasti. Jeigu mokyklos techninės galimybės neleidžia pamokose naudotis išmaniosiomis technologijomis, o jūs taip pat turite tik didelį norą ,  leiskite vaikams atsinešti savo įrenginius.

Imitacija ir simuliacija. Kuo panašu ir kuo skiraisi? Informacija ieškoma.  Jei turite žinių, kviečiu pasidalinti su mumis.
Užsukite vėliau.
Continue reading Geimifikacija, vlogas ir kitokie slaptažodžiai kuriuos derėtų žinoti mokytojui

Veiksmažodžio laikai

Taigi, šį kartą  nuostabi P. Cvirkos kūrinio ištrauka,  turtinga įvairių laikų veiksmažodžiais. Ką galima nuveikti su šia ištrauka?

  1. Rašyti atrenkamąjį diktantą. Mokytoja skaito visą tekstą, o mokiniai išrenka tik veiksmažodžius.
  2. Galima duoti tekstą  kiekvienam skaityti ir ieškoti veiksmažodžių
  3. Veiksmažodžius lentelėje surašyti pagal laikus.
  4. Nurodyti asmenį
  5. Veiksmažodžius pakeisti bendratimi
  6. Pasirinktą išasmenuoti.

 

Mano svajonė

                 Mano mažutė galva mėgo svajoti apie platų pasaulį. Kartais aš gulėdavau ir stebėdavau debesis. Štai jie pasikelia  kur nors už girios. Išauga į milžiniškus debesis. Iškyla, ištįsta į įvairius paveikslus. Paskui debesys praplaukia, nutolsta. Telieka žolės ir rugių šnarėjimas. Žiūrėdavau į kokį skrendantį paukštį ir galvodavau apie ateities žygius. Jų imsiuosi  tada, kai suaugsiu į vyrą.

Pagal. P.Cvirką

p.s. šią ištrauką naudoju jau keletą metų ir tiesiog nebeliko kūrinio pavadinimo, tad jei kas nors parašysite, būsiu labai dėkinga.