For collaboration week

Second project edition with e-activities for P2P assessment

This learning event going to the end. So I have created a FB group for those, who was interested in my project proposition. Feel free  to join, even you aren’t sure about collaboration, because I promise lots of goodies you can use in your classroom.

You know, I made mistake to write treasures (not stories) I think it sounds good.  Treasures hunters, you are welcome.

First story and poll waiting for your opinion and proposition.

FB group for treasures hunters

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Geimifikacija, vlogas ir kitokie slaptažodžiai kuriuos derėtų žinoti mokytojui

Metodų pavadinimai keičiasi dažniau, nei patys metodai. Tai mano nuomonė. Kažkada buvo tradiciniai ir netradiciniai. Netradiciniai dar buvo  inovatyvūs. Ieškodama paaiškinimo kuo skiriasi imitavimas ir simuliavimas aptikau tradicinius ir modernius metodus  čia .  Ar tai tikrai ta pati panelė,  tik kita suknelė teigti nedrįstu, bet mėginsiu išsiaiškinti ir labai labai glaustai apibendrinti.

Kas yra geimifikacija  (angl. gemification) ?    arba ugdymo proceso sužaidybinimas.  Tai gali būti taikoma daugeliui sričių, bet man buvo  svarbu išsiaiškinti geimifikacijos vietą ugdymo procese. Sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi, sporto ar kitokios veiklos rezultatus (Sužaidybinimas pamokoje. www.veidas.lt 2013m.). Šiuo metu daugiau kalbama  apie kompiuterines priemones.  Mano nuomone, pradinėse klasėse,  į ugdymo procesą  visada buvo perkeliamos įvairių žaidimų technikos elementų, tik niekas nevadino nei sužaidybinimu, nei geimifikacija.  Tarkim jau  bene dešimt metų  Domino žaidimo principu mokau vaikus priskirti žodžius tam tikrai apibendrinančiai sąvokai, o žaisdami bingo mokomės skirti dvibalsius. Išsamiai www.veidas.lt publikacijoje  čia . Taigi, praėjus net 3 metams po šios publikacijos spėju  ne aš vienintelė būsiu tik dabar sužinojusi, kas yra geimifikacija.

Kas yra vlogas?  – tai video dienoraštis, t.y viskas, kas svarbu  yra ne aprašoma, o filmuojama. Apie vlogerių gyvenimo pliusus ir minusus  daugiau čia .

Apversta klasė (Flipped classroom).   Pirma mintis buvo lygiai tokia, kaip šiame  paveikslėlyje iš www.graphite.org .   Pats pavadinimas leidžia spėti, kad kažkas turėgraphitecomic_flippedclassroom_600x600tų būti atvirkščiai, nei įprasta galvoti apie mokymo(si) procesą pamokoje. O atvirkščiai yra tai, kad naudojant apverstos klasės metodą, mokiniai su nauja medžiaga susipažįsta ne klasėje, o namuose savarankiškai. Tuomet pamokos metu žinios yra gilinamos,  įtvirtinamos atliekant praktinius darbus, bandymus ir pan.

BYOD metodas. ( angl. bring your own device)- Atsinešk savo išmanųjį įrenginį, taip būtų pažodžiui verčiamas metodo pavadinimas. Sulietuvinto trumpinio neteko rasti. Jeigu mokyklos techninės galimybės neleidžia pamokose naudotis išmaniosiomis technologijomis, o jūs taip pat turite tik didelį norą ,  leiskite vaikams atsinešti savo įrenginius.

Imitacija ir simuliacija. Kuo panašu ir kuo skiraisi? Informacija ieškoma.  Jei turite žinių, kviečiu pasidalinti su mumis.
Užsukite vėliau.
Continue reading Geimifikacija, vlogas ir kitokie slaptažodžiai kuriuos derėtų žinoti mokytojui

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Unit 3. Project draft for #Twinmooc.

This is an idea for a project I’m dreaming about for few years. It came  from my hobby and passion, I can’t live without.

I tried to follow   your recommendation #twinmooc team, thanks for your helping hands.

Here for your assessment, dear colleagues #twinmoocers

Project draft

Continue reading Unit 3. Project draft for #Twinmooc.

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

What can be marked on zeemaps?

Want waw effect at the beginning of lesson?  Do quickly survey, where your students planning spend summer holiday. Add places on zeemaps.com and show via multimedia player to your class. I think it  will make impression to your students, especially for the first time. Continue reading What can be marked on zeemaps?

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Say something with zoobe

zoobe

It’s really cool app, perfect for me, because I don’t like make myself video , and here is  great possibility  to hide behind a character.  Also enough options for free.

Second great option –  you can download video you made.

The third option is genius Continue reading Say something with zoobe

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

Veiksmažodžio laikai

Taigi, šį kartą  nuostabi P. Cvirkos kūrinio ištrauka,  turtinga įvairių laikų veiksmažodžiais. Ką galima nuveikti su šia ištrauka?

  1. Rašyti atrenkamąjį diktantą. Mokytoja skaito visą tekstą, o mokiniai išrenka tik veiksmažodžius.
  2. Galima duoti tekstą  kiekvienam skaityti ir ieškoti veiksmažodžių
  3. Veiksmažodžius lentelėje surašyti pagal laikus.
  4. Nurodyti asmenį
  5. Veiksmažodžius pakeisti bendratimi
  6. Pasirinktą išasmenuoti.

 

Mano svajonė

                 Mano mažutė galva mėgo svajoti apie platų pasaulį. Kartais aš gulėdavau ir stebėdavau debesis. Štai jie pasikelia  kur nors už girios. Išauga į milžiniškus debesis. Iškyla, ištįsta į įvairius paveikslus. Paskui debesys praplaukia, nutolsta. Telieka žolės ir rugių šnarėjimas. Žiūrėdavau į kokį skrendantį paukštį ir galvodavau apie ateities žygius. Jų imsiuosi  tada, kai suaugsiu į vyrą.

Pagal. P.Cvirką

p.s. šią ištrauką naudoju jau keletą metų ir tiesiog nebeliko kūrinio pavadinimo, tad jei kas nors parašysite, būsiu labai dėkinga.

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter

MOOC “Open eTwinning”, Unit 1

MOOC “Open eTwinning”. Introduction

Open eTwinning MOOC

twinmooc

13244110_10205717170638034_8681851344553493799_ounit2

 

WEEKLY  CHALLENGES 

Unit 1:

Describe eTwinning in 140 characters 

Twitter_Logo_Hd_Png_03

 

” eTwinning opens windows to the world, shows students how beautiful life is behind the school, helps to raise learning motivation   “

3,2,1! Let’s  introduce ourself

3 aspects you want us to know about you.

2 activities that you could not stop doing for anything in the world.

1 dream job you would do if you were not a teacher.

Map of participants in MOOC “Open eTwinning”

twinmooc

 

It\\\'s only fair to share...Share on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter